Cerca

Ensenyaments

Tecnologies i apunts

DAW

Desenvolupament d'Aplicacions Web, un cicle per a desenvolupadors

SMIX

Sistemes microinformàtics i xarxes, el cicle que ete permet introduïr-te en el món de la informàtica i fer carrera.

Últims posts

Els últims posts publicats

Pertoni març 9, 2018

VestaCP Template for Symfony 4

One of the most common problems in Symfony's deployment is the VirtualHost adjustment specially i hosting environments. This article is about

Pertoni set. 19, 2017

Introducció al PHP

PHP introducció PHP és HYPERTeXt PREPROCESSOR Llenguatge de codi obert utilitzat per al desenvolupament web amb la carcterística que pot ser